Kielikurssit

 

Tuglas-seura järjestää viron ja suomen kielen kursseja Viro-keskuksessa sekä eriaiheisia viron kielen verkkokursseja.
Tuglase Selts korraldab soome ja eesti keele kursusi Eesti Majas ning eesti keele võrgukursusi.

Tuglas-seura järjestää viron kielen kursseja Viro-keskuksessa (Sörnäisten rantatie 22, Helsinki) kuudessa tasoryhmässä. Niille, jotka haluavat opiskella viroa ajasta ja paikasta riippumatta, tarjoamme eriaiheisia verkkokursseja. Teemalauantai-kursseilla voi syventyä tiettyihin viron kieleen liittyviin aiheisiin perusteellisemmin.
Kursseille osallistuminen edellyttää Tuglas seuran jäsenyyttä. Kursseille osallistuville uusille jäsenille ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 12 euroa.
Kielitaidon tasojen kuvausasteikkoihin voi tutustua tässä: europass.cedefop.europa.eu

Lähetä rekisteröitymisesi osoitteeseen kielikurssit@tuglas.fi tai soita 09 6811 430
Ilmoita etu- ja sukunimi, katuosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kurssi, johon haluat osallistua.
Lähetämme kurssilaskun sähköpostitse.

 

Soome keelt õpetatakse Eesti Majas (Sörnäisten rantatie 22, Helsingi) kolmes erinevas tasemerühmas. Põhitähelepanu on suulise keeleoskuse ja selleks vajalike grammatikateadmisete omandamisel. Kursuse maht on 36 tundi. Keelekursusel osalemiseks tuleb astuda Tuglase Seltsi liikmeks. Keelekursustele tulevatel uutel liikmetel on liikmemaks esimesel aastal 12 eurot.
Kursusel kasutatavaid õpikuid on võimalik osta kursuse alguses Eesti Majast.
Keeleoskustasemete kirjeldused leiad siit: europass.cedefop.europa.eu

Registreeruda saab meili teel kielikurssit@tuglas.fi või telefoni teel 09 681 1430 (Eestist helistades +358 9 681 1430).
Registreerumisel teatage oma ees- ja perekonnanimi, postiaadress koos indeksiga, meiliaadress ja telefoninumber ja kursus, millest soovite osa võtta.
Kursuse arve saadetakse meilile.

Soome keele kursused

Algkursus 21.8.–13.9.

Teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti

Kursusel harjutame tekstist ja kõnest arusaamist, hääldamist, argiolukordades vestlemist ja õpime selleks vajaminevat sõnavara ning grammatikat (pööramine ja käänamine, küsisõnad). Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.1.

Õpetaja Maiu Juurik

Hind 110 eurot

 

Algkursus 17.9.–3.12.

Esmaspäeviti kell 17.00–19.30

Kursusel harjutame tekstist ja kõnest arusaamist, hääldamist, argiolukordades vestlemist ja õpime selleks vajaminevat sõnavara ning grammatikat (pööramine ja käänamine, küsisõnad). Õppetöö toimub eesti ja soome keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.1.

Õpetaja Maiu Juurik

Hind 110 eurot

 

Jätkukursus I 17.9.-3.12.

Esmaspäeviti kell 17.00–19.30

Kursusel õpime argielus vajaminevat sõnavara ja grammatikat (astmevaheldus, minevik, umbisikuline tegumood ehk nn. tehakse-vorm) suuliste ja kirjalike harjutuste abil. Kuulame ja harjutame soomekeelset vestlust. Õppetöö toimub eesti ja soome keeles. Eesmärk on saavutada keeleoskustase A 2.2.

Õpetaja Ramona Lepik

Hind 110 eurot

 

Jätkukursus II 18.9.–4.12.

Teisipäeviti kell 17.00–19.30

Jätkame soome keele grammatika õpppimist (tingiv kõneviis, täis- ja enneminevik, ees- ja tagasõnad, mitmuse osastav), teeme teksti- ja kõnemõistmise harjutusi, õpime uusi sõnu ning harjutame vestlemist. Õppetöö toimub soome ja eesti keeles.

Eesmärk on saavutada keeleoskustase B 1.1.

Õpetaja Ramona Lepik

Hind 110 eurot

Kursustele registreerumine

Registreeruda saab meili teel kielikurssit@tuglas.fi või telefoni teel 09 681 1430 (Eestist helistades +358 9 681 1430)

Viron kielen kurssit

 

KIELIKURSSIT VIRO-KESKUKSESSA

Viron kielen kursseilla on tärkeintä suullisen kielitaidon kehittäminen, unohtamatta tietenkään kielioppia. Tunnilla luemme, teemme keskustelua tukevia tehtäviä (esim. roolileikkejä, sanasto- ja kuunteluharjoituksia), tutustumme vironkielisiin sanomalehtiin ja kirjallisuuteen.

Kurssin laajuus on 36 tuntia.

Alkeis- ja jatkokursseilla käytetään Meie Keelesild –oppikirjaa, jonka voi ostaa kurssin alussa Tuglas-seuran toimistosa. Edistyneiden kursseilla käytetään opettajan koostamaa materiaalia.

 

Alkeiskurssi 18.9.–25.10.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Oppimateriaali: Pajusalu, Hietaharju-Tuuri, Taro, Yallop, Meie keelesild, kpl 1–5 sekä niihin liittyvät monisteet, äänitteet ja opettajan koostama materiaali.? Tavoitteena taitotaso A 1.2.

Aiheet: Yleistietoa Virosta, kohteliaisuusilmauksia, ajan ilmauksia, itsestä ja muista kertominen, kysymysten esittäminen ja tiedon hankkiminen, mielipiteen ilmaiseminen, arkielämän tilanteisiin liittyvä sanasto.

Kielioppi: ääntäminen, lukusanat, nominien taivutus yksikössä, verbien taivutus, kysymysten muodostaminen, astevaihtelu.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

 

Jatkokurssi I 30.10.–11.12.

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–19.30

Oppimateriaali: Pajusalu, Hietaharju-Tuuri, Taro, Yallop, Meie keelesild, kpl 6–11 sekä niihin liittyvät monisteet, äänitteet ja opettajan koostama materiaali.? Tavoitteena taitotaso A 2.1.

Aiheet: Vapaa-ajan vietto, harrastukset, säästä kertominen, arkielämän keskustelutilanteet.

Kielioppi: verbien taivutus, monikon nominien taivutus, adjektiivien ja adverbien vertailuasteet, järjestysluvut.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 110 euroa

 

Edistyneiden kurssi A 19.9.–5.12.

Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30

Aiheet ja kielioppi ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Kurssilla keskustellaan viron kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista ja harjoitellaan siihen tarvittavaa kielioppia. Oppimateriaali: opettajan koostama materiaali.

Tavoitetaso B1.

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

 

Edistyneiden kurssi B 19.9.–5.12.

Keskiviikkoisin klo 13.30–16.00

Aiheet ja kielioppi ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Kurssilla keskustellaan viron kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista ja harjoitellaan siihen tarvittavaa kielioppia. Oppimateriaali: opettajan koostama materiaali.

Tavoitetaso B2

Opettaja Maiu Juurik

Hinta 150 euroa

 

Edistyneiden kurssi C 19.9.–5.12.

Keskiviikkoisin klo 17.00–19.30

Aiheet ja kielioppi ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Kurssilla keskustellaan viron kulttuurin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista ja harjoitellaan siihen tarvittavaa kielioppia. Oppimateriaali: opettajan koostama materiaali.

Tavoitetaso C1

Opettaja Helja Kirber

Hinta 150 euroa

 

VIRON KIELEN VERKKOKURSSIT

Verkkokursseilla viroa voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Kursseilla käydään läpi arkisiin tilanteisiin liittyviä fraaseja ja sanastoa sekä kerrataan ja harjoitellaan kielioppia. Halukkailla on mahdollisuus myös keskustella opettajan kanssa Skypen välityksellä (alkeiskurssilla skype-tunnit ovat pakollisia). Kirjoittamisen verkkokurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Verkkokurssit kestävät 10 viikkoa. Opettaja antaa viikon tehtävistä palautetta sähköpostitse.

Lisätietoja kurssin opettajilta: helja.kirber@tuglas.fi ja maiu.juurik@tuglas.fi

Hinta: verkokurssi 110 €, verkkokurssi + 4 Skype-yksityistuntia 190 €
alkeiskurssi verkossa 190 €
kirjallisuuden verkkokurssi 150 €
kirjoittamisen verkkokurssi 150 €

Viron kielen verkkokurssi I 24.9.–3.12.2018

Viron kielen alkeiskurssilla opitaan viron kielen perusteet. Aloitamme aakkosista ja ääntämisestä. Opimme lukusanoja ja arkielämän kannalta tärkeätä sanastoa ja fraaseja. Tutustumme peruskielioppiin, preesenstaivutukseen, sijamuotojen käyttöön ja modaaliverbeihin. Kurssiin kuuluu 4x45 min skype-opetusta.

Hinta 190 €.

Opettaja Maiu Juurik.

 

Viron kielen verkkokurssi II 24.9.–3.12.2018

Alkeiskurssin käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 30 tuntia viron opiskelua). Kurssin aiheet liittyvät erilaisiin arkielämän tilanteisiin, mm. perhe, ostokset, asuminen. Harjoitellaan verbien ja nominien taivutusta ja käyttöä.

Opettaja Maiu Juurik.

 

Viron kielen verkkokurssi III 24.9.–3.12.2018

Noin vuoden kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 70–80 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat kysymysten muodostaminen, verbien ja nominien taivutus; perusteellisemmin harjoitellaan yksikön genetiivin, partitiivin, paikallissijojen, infinitiivien, konditionaalin käyttöa ja verbirektioita.

Opettaja Helja Kirber.

 

Viron kielen verkkokurssi IV 24.9.–3.12.2018

Noin kaksi vuotta kursseilla käyneille tai vastaavat tiedot omaaville (n. 100–150 tuntia viron opiskelua). Keskeiset aiheet ovat passiivi, sijamuotojen monikko, objekti, yhdysverbit ja verbi-rektiot.

Opettaja Helja Kirber.

 

Eesti keele komistuskivid 24.9.–3.12.2018

E-kursusel võrreldakse eesti ja soome keelt, keskendudes sellele, mis eesti keeles rohkem raskusi valmistab, tuuakse esile seoseid ja seaduspärasusi. Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja kes on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.

Opettaja Helja Kirber.

 

Eesti keele rektsioonid 24.9.–3.12.2018

E-kursusel keskendutakse verbi-, substantiivi- ja adverbirektsioonidele. Tähelepanu pööratakse just neile rektsioonidele, mis eesti keeles on teistmoodi kui soome keeles, ja sellele, et eesti keeles on rektsioonis sageli ka postpositsioon (nt. olen uhke sinu üle). Kursus sobib neile, kes valdavad eesti keelt vähemalt kesktasemel ja on huvitatud keeleoskuse kinnistamisest.

Õpetaja Helja Kirber.

 

Eesti keel kirjanduse kaudu 24.9.–3.12.2018

E-kursusel õpitakse eesti keelt eesti kirjanduse tüvitekstide kaudu. Osalejad loevad, analüüsivad ja tõlgendavad eesti klassikute teoseid. Tehakse sõnavara- ja grammatikaharjutusi, harjutatakse teksti ja kõne mõistmist ja kirjutamist. Tekstide valikul võetakse arvesse osaleja huvid ja keeleoskus.

Hind 150 €

Õpetaja Maiu Juurik.

 

Viron kielen kirjoittamisen verkkokurssi 24.9.–3.12.2018

Kurssilla kirjoitetaan 10 tekstiä osallistujan valinnan ja aikataulun mukaan. Opettaja tarkistaa tekstit ja antaa kirjallista palautetta.

Hind 150€

Opettaja Helja Kirber.

 

 

VIRON KIELEN TEEMALAUANTAIT

Kello 12–15.30 Eesti Maja – Viro-keskuksessa.

Kurssin hinta on 30 euroa. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään 10.
Kurssin toteutumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

22.9.2018 – Sügisene keele– ja loodusretk

Loodusteemaline keeleretk looduskaunisse kohta. Keeleteema on seotud koha ja selle eripärasustega. Hea seeneaasta korral korjame seeni ja õppime eestikeelset loodussõnavara.

Õpetaja Maiu Juurik

Registreerumine hiljemalt 17.9.

Ilmoittautuminen kielikurssille

Lähetä rekisteröitymisesi osoitteeseen kielikurssit@tuglas.fi tai soita 09 6811 430